เกี่ยวกับ Homepluz

เราออกแบบ พัฒนา และผลิตเครื่องจ่ายสบู่และฝักบัวในห้องน้ำสำหรับบ้าน โรงแรม และสถานที่ประกอบธุรกิจอื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม

เราทำอะไร

เราหวังว่าเราจะสามารถส่งมอบเครื่องจ่ายของเหลวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้วัสดุน้อยลงและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง และที่สำคัญที่สุด เราหวังว่าจะสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชนและอุตสาหกรรมโรงแรม เพื่อสร้างทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งดีต่อโลกของเรา

อ่านเพิ่มเติม

เครื่องจ่ายสบู่

ข่าวประชาสัมพันธ์